All trening i ring 1 stoppes i Hordaland

Skrevet av: Styret i Hordaland Distrikt Publisert: 07.02.2021

/media/50257/nrh-korona.jpg
Med bakgrunn i den nye smittesituasjonen i Hordaland blir det nå større endringer

Hordaland distrikt er nå delt opp i to forskjellige smitteringer, ring 1 og ring 2.

I ring 1 er de strengeste tiltakene. All trening stoppes for alle som har bostedskommune i ring 1. Dette begrunnes i den nye smittesituasjonen som har oppstått. 

De som bor i ring 2 kan trene med de gjeldende smittevernregler som er fastsatt tidligere.

De som bor utenfor ring 1 skal heller ikke kjøre inn til ring 1 for å trene.

Alle innendørs trening innstilles i ring 1 og ring 2.

Alle må ta forbehold om at endringer kan komme raskt.

Disse tiltakene gjelder fra mandag 8. februar 2021 kl 00.00 og gjelder til ny beskjed kommer.

Våre operative mannskaper, som utfører et samfunnskritisk oppdrag, kan fortsatt stille på leteaksjoner. Men merk at BA-ene vil komme med ytterligere informasjon via SMS til alt operativt mannskap i løpet av kort tid. Gjeldene smittvernregler skal følges.

Hold avstand, bruk munnbind og bruk håndsprit.