Alvorlig sykdom er påvist hos flere hunder

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 05.09.2019

/media/50148/skjermbilde-2019-09-05-kl-122331.png
NRH anbefaler at alle treninger og samlinger i Østlandsområdet denne uken, avlyses som følge av faren for alvorlig sykdom for hund.

Flere veterinærer i Oslo-området har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Sykdomstilfellene antas å skyldes virus eller bakterier, men foreløpige undersøkelser har ikke gitt svar på hva som er årsaken.

Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd.

NRH anbefaler at alle treninger og samlinger i Østlandsområdet denne uken, avlyses som følge av faren for alvorlig sykdom for hund. Den enkelte arrangør må gjøre en vurdering av sitt arrangement, bl.a. om det er praktisk gjennomførbart å unngå kontakt mellom deltakende eller «utenforstående» hunder.

I resten av landet anbefaler NRH at det utvises stor forsiktighet, og at alle medlemmer følger med på nrh.no og andre nyhetskilder om sykdomstilfeller viser seg i andre steder av landet.

I følge NKK sine nettsider er det påvist sykdomstilfeller i Hamar, Tynset, Moss, Hønefoss og Lørenskog i tillegg til Oslo-området.

Beredskap

Beredskapsmessig anbefaler NRH at det utvises stor forsiktighet under søk i områder hvor det ferdes andre hunder. Alle operative mannskaper i NRH må gjøre fortløpende vurderinger avhengig hvor et eventuelt søk skal utføres.

Råd

Et generelt råd fra NKKs veterinærer er at man i situasjoner med potensielle utbrudd av svært smittsomme sykdommer:
• Ikke lar hunden snuse på andre hunders urin og avføring
• Begrenser nærkontakt med andre hunder
• Har lav terskel for å kontakte veterinær raskt ved symptomer

Mattilsynet sier følgende, torsdag 5.9.19;
Flere veterinærer i Oslo-området har de siste dagene fått inn hunder med alvorlig diaré. Sykdomstilfellene antas å skyldes virus eller bakterier, men foreløpige undersøkelser har ikke gitt svar på hva som er årsaken.
Allmenntilstanden til flere av hundene har raskt forverret seg, noen har hatt oppkast og noen av hundene har dødd.
Mattilsynet anbefaler hundeeiere i Oslo-området å begrense nærkontakten mellom hunder. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken. Hunder som viser sykdomstegn bør raskt tas med til veterinær. Hundeeiere bør generelt følge de rutinene for vaksinering som veterinæren anbefaler.
Mattilsynet vil sammen med Veterinærinstituttet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og dyresykehus forsøke å finne årsaken til sykdomstilfellene og å avklare om det er en sammenheng mellom disse. Det er tatt prøver av flere hunder og noen av hundene er eller vil bli obdusert. Undersøkelsene vil forhåpentligvis gi svar på sykdomsårsak i løpet av få dager.

Vi oppdaterer NRH.no fortløpende.
Vi anbefaler at alle følger med på Mattilsynet og NKK sine nettsider 

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Stig Mebust, beredskapsleder NRH, mob.: 90 91 48 38