Arbeidet med verdiene fortsetter

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 08.03.2024

/media/50719/dscf3549.jpg
Foto: Arkivfoto: Stig Mebust
I 2023 gjennomførte NRH en trivselsundersøkelse blant medlemmene. Resultatet viser at de fleste trives i organisasjonen, men at det også finnes utfordringer som må tas på alvor ettersom NRH vokser i størrelse.

Det er Hovedstyret som har det overordnede ansvaret for arbeidet videre med resultatene fra trivselsundersøkelsen. Det var etikk- og disiplinærutvalget (EDU) som initierte undersøkelsen på slutten av fjoråret. Alle medlemmer ble inviterte til å delta, og mange svarte på spørsmålene som ble stilt. En arbeidsgruppe med medlemmer fra EDU, FTU, NBU, HS og administrasjonen skal jobbe med resultatene fremover.

- Resultatene viser at mange av oss er stolte av å være en del av NRH, sier Wenche Listøl i EDU.
- Samtidig ser vi at det også er kommet tilbakemeldinger som viser at denne stoltheten kan være truet, sier hun. Stolthet kan trues av baksnakking, utenforskap, mobbing og konflikter. Et viktig bidrag til å motvirke en slik trussel er holdninger og verdier til den enkelte i NRH, mener Wenche Listøl.
- Hvordan oppfører vi oss mot hverandre og våre firebeinte venner? Hva gjør vi når det oppstår konflikter på grunn av uenighet om for eksempel treningsmetoder? Respekterer vi avgjørelser som tas av fellesskapet? Hvordan samarbeider vi innad i NRH og med våre samarbeidspartnere?

En viktig del av arbeidet videre er verdigrunnlaget, som skal kjennetegne og definere Norske Redningshunder. Verdigrunnlaget er basert på verdier som medlemmene har stemt frem: Frivillighet, samarbeidsvilje, ansvar og respekt – til sammen FSAR.
- Disse verdiene er ikke nye for medlemmene i NRH, men selve ordet, FSAR, er nytt, forteller Mette Kiær Sørensen, leder i Hovedstyret.
- Dette er verdier våre medlemmer kjenner seg igjen i. Nå skal vi gå gjennom resultatene av undersøkelsen for å se hvor vi skal sette inn eventuelle tiltak, slik at vi sikrer en god organisasjon for alle, også når den vokser seg større.