Avlysninger og innstillinger

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 12.03.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Som følge av den siste utviklingen har NRHs hovedstyre kommet frem til følgende:

12.03.2020 kl: 21:30

NRH skal forholde seg til de føringer myndighetene gir vedrørende Koronaviruset. NRH skal forholde seg til den nasjonale dugnaden for å minske risikoen for smittespredning.

Dette ved ha å gode hygiene tiltak, ikke klemme og håndhilse. 

NRHs medlemmer skal forholde seg til de anbefalinger som Folkehelseinstituttet gir. 

NRH skal ikke bidra til økt smitte og vi skal opprettholde vår beredskap over hele landet.

Nasjonale myndigheter har, torsdag 12.03.2020, vedtatt strenge regler for å bekjempe koronaviruset.  Ihht vedtak fattet av hovedstyret, onsdag 11.03.202, vil NRH forholde seg til de føringer myndighetene gir. Disse føringene er nå så sterke og tydelige at hovedstyret har bestemt følgende:

Hovedkursene HKVNN og HKVSN 2020 avlyses.

Møter: Ingen fysiske møter i vedtaksperioden, bruk Teams. Frist for gjennomføring av distriktenes årsmøte utsettes til 15. april. 

Samlinger og prøver: Avlyses i vedtaksperioden. 

Organisert trening: Avlyses i vedtaksperioden.

Økonomi:

Kursinnbetalingene til hovedkursene HKVNN og HKVSN 2020, refunderes. Eventuelle reiseutgifter dekkes ikke pga Force Majeure.

Vedtaket har en tidsramme gjeldende til 15. april. Hovedstyret følger utviklingen og vurderer eventuelle endringer.

 

Forlengelse av godkjenninger som følge avlysning av hovedkursene lavine fra FTU:

B deltagere som var påmeldt HK lavine i 2020 der C godkjenningen går ut 2020 får forlenget C godkjenningen ut 2021.

A deltagere som var påmeldt på HK lavine i 2020 der B godkjenningen går ut 2020 får forlenget B godkjenningen ut 2021.

De som var påmeldt til 1. regodkjenning på ukas arbeid A, HK lavine i 2020 får forlenget godkjenningen ut 2021.

Alle som skulle ta ukas arbeid i 2020 må ta ny søksprøve før ukas arbeid 2021.

Andre søksprøver:

Dersom noen ikke klarer å gjennomføre A-søksprøver på lavine innen gitt tidsfrist som er 31.01.2021, må de søke FTU om forlengelse av fristen.