Avvikling av søksprøver og B-godkjenning høsten 2019

Skrevet av: Sjur Haugen, FTU Publisert: 01.10.2019

/media/48602/forside-03-foto_trude-hell.jpg
Foto: Arkivfoto: Trude Hell
FTU kommer med følgende presisering rundt prøveavvikling etter at godkjenningssesongen ble utvidet som følge av hundesykdommen.

A-prøver:

Ref. Hovedstyremøte Nr. 6 -2019, 12 september 2019

Under sak 69/19 heter det i tredje punkt:

«Hvis situasjonen bedrer seg, slik at prøver igjen kan avholdes i høst, SKAL førstegangs-godkjenninger prioriteres.»

For at prøveavviklingen skal fungere i praksis gjøres følgende gjeldene:

Førstegangsgodkjenning gis fortrinn for påmeldinger i en uke etter at prøven er annonsert.
Etter dette åpnes det for alle til å melde seg på.

B-kurs/godkjenning

Angående B-kurs så presiseres det at muligheten til å forskyve B-godkjenning til 2020 gjelder dette kun de som var påmeldt på et B-kurs som ble avlyst:

«Ekvipasjer som har meldt seg på B-kurs som har blitt avlyst, kan ta B i løpet av 2020. Kursleder for B-kurs sender navneliste til FTU over de som er påmeldt til B Ukas arbeid i 2019. De kan da, hvis nivået er godt nok, få innstilling fra instruktør på B- kurset til å ta A samme sesong.»

Om noen har kommet i den situasjonen at kurset de var påmeldt på ble avlyst, anbefales det å forsøke å få gjennomført B-godkjenningen i høst ved å komme med på et annet kurs.