Disiplinærutvalget: Hva og hvorfor?

Skrevet av: Lene Gulbrandsen Publisert: 13.03.2019

/media/1091/b01.jpg
Hva er Disiplinærutvalget, og hvorfor har vi det

Disiplinærutvalget (DU) i NRH har som ansvarsområde å behandle disiplinærsaker i henhold til NRH sine gjeldende vedtekter. Disiplinærsaker kan være konflikter mellom medlemmer eller brudd på de etiske retningslinjene til NRH. Disse er er vedtatt på Representantskapsmøte, og skal behandles i henhold til instruks for DU.

Alle vedtekter og instrukser kan du finne på NRH sine medlemssider.

I NRH er det ønskelig at alle saker løses på lavest mulig nivå, men DU kan benyttes for at organisasjonen skal lykkes med dette. DU kan bistå også på lokalt nivå med tips og råd. Dersom saker ikke løses lokalt, kan saker meldes til DU som vil sørge for å innhente informasjon fra alle parter, og deretter søke en løsning eller opprette en sak i DU. 

Det er fire medlemmer i utvalget, som alle er valgt på representantskapsmøtet:

Silje Steinstø (leder), Lene Gulbrandsen (sekretær), Torleif Torgersen (medlem) og Christine Movik (medlem). Alle medlemmer er saksbehandlere.

Hva ønsker vi i DU å oppnå?

DU ønsker at det skal føles greit både for enkeltmedlemmer, distriktsstyrer og arrangører av kurs og samlinger å ta kontakt for å drøfte hendelser som har oppstått. DU har tidligere sett at medlemmer opplever for høy terskel for å levere inn meldinger og klager, noe som kan gi saker med lang historikk som igjen blir krevende å løse opp i. Dagens DU vil jobbe aktivt for å senke denne terskelen. Vi ønsker et tett samarbeid med FTU da vi ser at flere saker er i gråsonen mellom hva FTU og DU skal behandle ifølge instruksene. Dette samarbeidet vil også bidra til å kunne hindre fremtidige konflikter som ellers kan eskalere.

Ett ønske om å være rettferdig

Dagens DU ønsker å bidra til en positiv organisasjonsutvikling i NRH. Vi anmoder om at medlemmene opptrer med respekt overfor hverandre, og vårt ønske er at vi får minst mulig saker. Som i #metoo-sakene handler dette også om en åpenhet og lav terskel for å melde saker til utvalget. Det er DU sitt ansvar å håndtere om saken skal behandles eller ikke, mens det enkelte medlem kan bidra til at avvik blir synlig og sees i sammenheng med andre hendelser.

DU er til for at NRH skal være en ryddig og god organisasjon, der det er fint å være medlem for alle.

Ønsker du å få kontakt med Disiplinærutvalget, kan du klikke her