DSB besøkte NRH

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 08.01.2018

/media/49371/img_05524.jpg
Forrige fredag fikk NRHs administrasjon besøk av DSB

Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin direktør Cecilie Daae hadde med seg Øyvind Karlsen, Anders Gundersen og Andreas Urdal til et møte med NRH i Ski, forrige fredag.

Under sitt to timer lange besøk fikk hun og hennes kolleger god kjennskap til vår organisasjon, og hvilke ressurser vi besitter innen alle disipliner.
DSB ønsker i fremtiden tett og god dialog med NRH, og NRH ønsker spesielt å drøfte hvilke mulighetene vi har rundt katastrofe/ruin-beredskap og øvelser.

Direktøren hadde fått veldig gode tilbakemeldinger etter NRHs innsats under Barents Rescue i Russland i 2017. Og under møtet ble NRH invitert til neste Barents Rescue-øvelse. Denne finner sted i Kiruna i 2019.

– Jeg synes det veldig positivt av DSBs direktør ønsker å få detaljkunnskap om vårt arbeid, og veldig glad for at DSB kom på besøk til oss, sa daglig leder Jim Olav Hansen etter møtet.