– En viktig bidragsyter for å utvikle organisasjonen

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 11.06.2018

/media/49864/dscf7403.jpg
En glad og stolt Tor Monsen ble utnevnt som æresmedlem til Norske Redningshunder Foto: Stig Mebust
Tor Monsen er blitt utnevnt som æresmedlem i Norske Redningshunder, og her kommer Hovedstyrets presentasjon som ble lest opp på lørdag:

Vedkommende har over mange år utmerket seg som en pådriver og utvikler for Norske Redningshunder både lokalt og sentralt. Vedkommende har innehatt utallige verv i distriktet og har sittet i hovedstyret i mange perioder, og dette har hatt stor betydning for organisasjonens form og utvikling over tid. 

Det vektlegges at vedkommende over fire tiår har hatt ett genuint engasjement for Norske Redningshunder. Utholdenhet og godt engasjement skal belønnes.

Hovedstyrets vurdering:

Tor Monsen er en ildsjel, Tor har over lang tid vist engasjement på alle nivåer. 10 år i hovedstyret, fem av disse som nestleder. Instruktør fra 1992. Beredskapsansvarlig i seks år. Tor har hatt flere perioder som distriktsleder og har også vært styremedlem, sekretær og kasserer.

Tor har NRH i hjertet. Tor er en grunnpilar med et genuint engasjement for Norske Redningshunder.

Det fremheves spesielt at han har vært og er en viktig bidragsyter for å utvikle organisasjonen. Tor har bidratt sterkt til at NRHs rekvirenter anser organisasjonens mannskaper som profesjonelle frivillige.

Hovedstyret innstiller ovenfor representantskapet at Tor mottar Norske Redningshunders høyeste utmerkelse, NRHs Æresmedlemsskap.

 

Presentasjon av Æresmedlemmer:

Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelse innen Norske Redningshunder. Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende betydning for Norske Redningshunder

Representantskapsmøtet utnevner æresmedlemmer etter forslag fra enkelt-medlemmer, lokale lag, distriktsorganisasjoner eller Hovedstyret. Forslaget skal begrunnes og følge organisatorisk vei med innstilling frem til Representantskapsmøtet.

Æresmedlemmer kan innvoteres på Representantskapsmøtet med 2/3 flertall der Hovedstyret fremmer forslag. Det voteres uten debatt. Æresmedlemmer tildeles Norske Redningshunders gullmerke, som er organisasjonens logo i gull merket med æresmedlem. Gullmerket utdeles sammen med diplom.


Hovedstyrets vurderingsgrunnlag:
Det er flere gode kandidater til å motta organisasjonens høyeste utmerkelse. På dette representantskapsmøte fremmer hovedstyret en kandidat.
Vedkommende har fremmet organisasjonen på en utmerket måte, langt utover et lokalt og internt engasjement. Vedkommende har bidratt i så å si alle ledd i organisasjonen og bidratt til å utvikle NRH som en ledende aktør innen søk og redning.
Vedkommende har bidratt på ulike arenaer, som har fremmet organisasjonen ovenfor rekvirenter, samarbeidspartnere og ikke minst for å gjøre organisasjonen mer anerkjent, faglig og ut i samfunnet.
Kandidaten har et meget stort lokalt engasjement. Vedkommende har vært dedikert til NRH. Vedkommende har bidratt til rekruttering, forståelse og anerkjennelse. Vedkommende har vært og er instruktør, som gir av hele seg, for å videreutvikle og få nye ekvipasjer på beredskapslistene. Vedkommende har i tillegg til lang fartstid i distriktet også mange års verdifull innsats i hovedstyret.
Vedkommende har også bidratt langt utover sine lokale, distriktsvise grenser.
Vedkommende innehar organisasjonens innsatsnål!