- Et stort løft for NRH

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 29.04.2021

/media/50381/img_0304.jpg
Hundefører Mette Kornerud og redningshunden Kaisa Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Sparebankstiftelsen DNB`s tildeling av tre millioner kroner til Norske Redningshunder kom svært godt med, og har gitt organisasjonen et stort løft.

Midlene ble gitt over tre år og var øremerket kurs og kompetanseløft i NRH. Jim Olav Hansen, daglig leder i NRH, vil takke Sparebankstiftelsen DNB for støtten.

- Vi sier tusen takk! Dette var en gave som kom til oss i en tid der økonomien var stram, forteller Jim Olav. Pengene har kommet godt med, og har blant annet sikra at hovedkursene kunne gjennomføres.
- Hadde vi ikke hatt disse pengene så ville konsekvensen vært at vi hadde måttet stramme inn, og dermed hadde færre medlemmer fått vært med på kurs.

Pengene er også brukt til å sette i gang større prosjekter innad i organisasjonen, som for eksempel NRH i utvikling og nytt godkjenningsprogram, i tillegg til revideringen av kameratstøtteordningen.
- NRH er i en rivende utvikling. Hvis vi skal følge med i tida er vi helt avhengige av en sikker og god økonomi, og denne tildelingen bidro til dette. Stiftelser som dette er viktige for NRH og for de frivillige i Norge, sier Jim Olav Hansen.