Fortsatt stopp i all trening i Hordaland

Skrevet av: Styret i Hordaland Distrikt Publisert: 14.02.2021

/media/50257/nrh-korona.jpg
Smittesituasjonen i Hordaland er nå såpass uoversiktlig at styret i Hordaland distrikt har vedtatt at all trening stoppes frem til mandag 22.02.21 kl 08.00.

Distriktet ønsker å ta denne beslutningen for alle kommunene i gamle Hordaland for å unngå forrvirring og for å ta et ansvar i smittedugnaden. Beslutningen hindrer at ingen reiser på tvers av kommunegrensene for å trene, noe er viktig i dagens situasjon. For perioden vedtaket gjelder er styret ikke kjent med at det skal arrangeres samlinger, kurs eller prøver, dermed ser vi ikke at dette på kort sikt vil svekke NRHs beredskap i Hordaland.

Våre operative mannskaper, som utfører et samfunnskritisk oppdrag, kan fortsatt stille på leteaksjoner, under de gjeldende smittevernregler. Tiltakene som ble kommunisert i forrige uke fra BA-teamet, gjelder fortsatt. 
Hold avstand, bruk munnbind og bruk håndsprit.