Godkjenningsprogrammet er vedtatt

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 08.05.2021

/media/50387/redningshundelev.jpg
Redningshundelev Enya Foto: Marianne Hompland
Fredag vedtok hovedstyret (HS) det nye godkjenningsprogrammet for Norske Redningshunder.

Det gjenstår fortsatt en god del arbeid med utdanningsplanene til det nye godkjenningsprogrammet før det skal implementeres, men nå er grunnmuren ferdig og vedtatt. Sjur Haugen og Tor Monsen i fagteknisk utvalg (FTU) presenterte hovedtrekkene for distriktslederne i NRH i helga, og svarte på en del spørsmål distriktslederne hadde til programmet.

Mer praktisk rettet 
- Noe som kanskje ikke er kommet godt nok fram hittil, er forskjellene og likhetene mellom det gamle og det nye godkjenningsprogrammet, sier Tor Monsen.
- Det er mye av det gamle som er med over i det nye, men nå ønsker vi et mer praktisk rettet utdanningsprogram som ligner mer på det vi gjør ute på leteaksjoner.
Arbeidet med det nye programmet vekker stort engasjement i organisasjonen. For eksempel appellen er blitt aktivt diskutert.
- Det er mange meninger, og spriket er stort mellom ytterpunktene. Vi har forsøkt å legge oss på et greit kompromiss, sier Tor Monsen.

Innspill fra høring
På distriktsledermøtet ble det stilt spørsmål om hvordan FTU har forholdt seg til innspillene som har kommet fra resten av organisasjonen i høringsrundene.
- Vi har tatt hensyn til mye, sier Tor Monsen.
- Det var enkelte ting som gikk igjen, blant annet reaksjoner på kravet om melding på overflate i snøskred. Dette har vi tatt hensyn til.

Hovedkurs
I det nye godkjenningsprogrammet blir det som nå heter klasse C og B erstattet med et modulsystem. Modulene har fokus på utdanning, og utdanningen kan gjøres lokalt eller på samlinger. Eksamen (godkjenning) blir som nå på hovedkurs. På distriktsledermøtet i helga lurte flere på om dette betyr at kun de som er på A-nivå skal få dra på hovedkurs.
- Vi ønsker å ha flest mulig på hovedkurs, men det er kapasitet og økonomi som avgjør hvem som får plass. Vi må prioritere dem som skal opp til godkjenning, sier Sjur Haugen.
- Vi vil ha med så mange som mulig, for det bygger kulturen, det bygger «oss» som NRH, det bygger samhold.

FTU jobber nå med utdanningsplanene i godkjenningsprogrammet, og håper hele programmet  skal være klart til å presenteres før sommeren.