Godt møte hos Gjensidigestiftelsen

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 20.11.2019

/media/50198/ko.jpg
I "KO-et" fikk saksbehandlerene et innblikk i hvordan en leteaksjon driftes. Politet i Øst PD stilte også opp med Innsatsleder Per Olav Tjore. Foto: Nina Leiros
Alle landets saksbehandler i Gjensidigestiftelsen er nå samlet på Gardermoen, og det åpnet opp for en glitrende mulighet til å vise oss frem.

NRH har fått mye penger fra Gjensidigestiftelsen opp igjennom årene. Og dette er sårt trengte penger som har kommet til god nytte.

Men det kan være vanskelig for de forskjellige nemdene å vite hva pengene går til, og hva som bør støttes.

Derfor ble hele FORF invitert til Gardermoen for å forklare nettopp dette. 

Vi satte opp poster med blant annet KO, mannskaper og pasientbehandling for å gi saksbehandlerene en innblikk i vårt arbeid og vise frem alt utstyr vi trenger for å gjøre jobben.

I tillegg ble det holdt innlegg for de over 100 saksbehandlerene i salen.

Via live videooverføring fikk de også deltatt på et hundesøk i området rundt Gardermoen flyplass. Figuranten ble selvfølgelig funnet, til full applaus fra en fullsatt sal.

Dette ble en veldig bra dag for alle involverte, og nå har saksbehandlerene fått et mye bedre grunnlag når de skal sette seg ned å bestemme fordelingen av midlene har til rådighet.

Hvert år deler stiftelsen ut rundt 300 millioner kroner til mange typer formål, og en god prosent av dette går til FORF-organisasjonene.

Fra NRH stilte: Nina Leiros, Hege Iversen, Ronny Iversen, Marius Wigen Andersen, Jim Olav Hansen og undertegnede.

Hege Iversen og Iver var også med. Og hundene våre som var med fikk fortjent mye oppmerksomhet. (Foto: Nina Leiros)