Gratulerer til æresmedlem Knut Skår

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 06.06.2020

/media/50285/04f87427-6e0f-4845-bd9c-a086d6232afa.jpeg
NRHs nyeste æresmedlem, Knut Skår Foto: Jim Olav Hansen
Hovedstyret hadde gjort en liten tvist og holdt unna behandlingen av æresmedlemsskapet til Knut Skår. Hovedpersonen selv ble overrasket og rørt over utmerkelsen.

Det var en meget rørt avgått hovedstyreleder som mottok NRHs høyeste utmerkelse på rep.møtet på Gardermoen på lørdag.

Se video av utdelingen her

Knut har vært med i HS i 10 år, de siste åtte som leder. Han har lagt ned en formidabel innsats over hele landet og i utlandet, og er en verdig mottaker av æresmedlemskapet!

 

Her kan du lese Hovedstyrets vurdering:

På dette representantskapsmøte fremmer hovedstyret en fremdragende kandidat.

Vedkommende har fremmet organisasjonen på en utmerket måte, langt utover et lokalt og regionalt engasjement. Vedkommende har bidratt i så å si alle ledd i organisasjonen og bidratt til å utvikle NRH som en ledende aktør innen søk og redning.

Kandidaten er en dyktig nettverksbygger, er engasjert og bidrar til utvikling.

Vedkommende har bidratt på ulike arenaer, som har fremmet organisasjonen ovenfor rekvirenter, samarbeidspartnere og ikke minst for å gjøre organisasjonen mer anerkjent, faglig og ut i samfunnet.

Det vektlegges at vedkommende over flere tiår har hatt ett genuint engasjement for Norske Redningshunder. Utholdenhet og godt engasjement skal belønnes.

Vedkommende innehar organisasjonens innsatsnål!

Vedkommende mottok frivillighetsprisen 2019!

Hovedstyrets vurdering

Knut Skår er en bauta. Knut har over lang tid vist engasjement på alle nivåer i organisasjonen.

Knut Skår er unik.

Han har over mange år utmerket seg som en pådriver ogutvikler for Norske Redningshunder både lokalt, regionalt, sentralt og i utlandet. han har innehatt utallige verv i distriktet og har sittet i hovedstyret i 10 år, de to første som nestleder og de siste årene som styreleder, og dette har hatt stor betydning for organisasjonens form og utvikling over tid.   

Han er instruktør i alle disipliner, han er aktiv hundefører og deltar på søk og redningsoppdrag, han har en rekke ganger vært kursleder på hovedkurs og deltar internasjonal for å sikre kunnskap, bl.a er an vise president i IKAR  

Knut har vært en dyktig strateg og leder for hele organisasjonen. 

Knut har lagt igjen markante fotavtrykk i organisasjonen.  

Knut har vært en sterk bidragsyter til å løfte organisasjonen opp til å bli en av landets største frivillige nasjonale redningsorganisasjoner. 

Knut har NRH i hjertet. Knut er en grunnpilar med et genuint engasjement for Norske Redningshunder.

Knut mottok frivillighetsprisen for 2019, i skarp konkurranse med mange. Dette er en pris for ekstraordinær frivillig innsats.

Hovedstyret innstiller ovenfor representantskapet at Knut Skår mottar Norske Redningshunders høyeste utmerkelse, NRHs Æresmedlemskap.