Hovedkurs ettersøkning åpnes for påmelding 22. april

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 20.04.2020

/media/1062/info-mobile-bg-2x.jpg
NRH planlegger årets ettersøknings-hovedkurs som normalt, men tar forbehold for endringer.

Onsdag 22.april åpnes det for påmelding til alle hovedkurs ettersøkning op operativ leder-kurs.

NRH sentralt planlegger for normal gjennomføring av alle hovedkurs. Påmelding gjøres på medlemssidene under terminlisten.
Merk at det er felles søknadssfrist for kursene i år. Denne fristen er satt til 20 mai.

Den pågående pandemien gjør mye usikkert og NRH følger de nasjonale reglene. Myndighetene har varslet ny oppdatering i begynnelsen av mai. 
NRH sentralt følger nøye med på gjeldende regelverk og vil komme med oppdateringer hvis/når det blir endringer.