HS ønsker ny organisasjonsmodell

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 03.06.2023

/media/50658/img_0788.jpg
Mette Kiær Sørensen legger frem presentasjonen for distriktsledermøtet. Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Hovedstyret ønsker en to-nivås organisasjonsmodell for Norske Redningshunder.

Modellen er et forslag som skal diskuteres og bearbeides, og det er Representantskapsmøtet (som er NRHs øverste organ) som til slutt skal vedta en ny organisasjonsmodell.
- Vi ønsker å frigjøre medlemmer ute i distriktene fra administrativt arbeid slik at flere kan prioritere å trene hund og stille på leteaksjoner, sier Mette Kiær Sørensen, leder i hovedstyret.

Distrikt og treningslag
Det innebærer blant annet et forslag om å fjerne lokale lag, og erstatte disse med treningslag som tilknyttes distriktene. Treningslagene kan fortsatt ha prosjektregnskap, og det er mange distrikter i dag som er inndelt med treningslag og ingen lokale lag. Disse har en lagleder som har kommunikasjon opp mot distriktsstyret.
Distriktsstyrene vil følgelig få utvidede oppgaver. Per i dag har NRH 18 distrikter, men dette kan endres hvis man kommer frem til at det er fornuftig. Det er ønske om å styrke økonomien sentralt, slik at ressursene blir mer jevnt fordelt over hele landet, og at administrasjonen skal kunne jobbe tettere mot distriktene og støtte disse.

Ønsker mer rettferdig fordeling
- Hovedstyret ønsker enda større likhet og standardisering, sier Mette Kiær Sørensen, som la fram modellen for distriktsledersamlinga lørdag.
- La medlemsmassen fokusere i større grad på redning og mindre på drift av NRH. Noe administrative oppgaver må gjøres ute i distriktene, men en større grad av sentralisering av administrative oppgaver er hovedstyret sitt ønske, sier hun.

Beredskapen
Beredskapen er foreslått lagt inn i en egen søyle under hovedstyret, for å skape likhet i beredskapsområdene. Slik det er i dag er det distriktene som forsyner hundeførere og operative ledere med utstyr og utdanning.
- Dette betyr at det er ganske ulikt hva man har til rådighet av ressurser i de ulike områdene, sier Mette Kiær Sørensen.
- Hovedstyret tror denne modellen vil være bra for Norske Redningshunder. Uenighet vil det alltid være, men vi må se på NRH som en helhet, og tenke på hvordan vi kan drifte NRH mer helthetlig fremover slik at ressursene blir fordelt mer rettferdig mellom hundeførere og operativt personell.

En samlet presentasjon med mer informasjon vil etterhvert legges ut på Gnist.