Husk fristen for instruktørutdanningen!

Skrevet av: Tor Monsen Publisert: 05.09.2022

/media/50514/img_5236.jpg
Vil du bli instruktør i NRH? Søknadsfristen er 15.oktober 2022. Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Neste instruktørkurs er planlagt i 2023 med søknadsfrist 15. oktober 2022. Noe for deg?

Opptakskravene finner du i læreplanen for instruktørutdanningen. Den er tilgjengelig på Gnist. 

Som det framgår av denne, må søkere ha vært aktive i NRH i 6 av de siste 8 årene, og de bør ha godkjent minst to hunder.  

Det kreves 12 dagers praksis sammen med en NRH-instruktør før søknad sendes. Om du tenker å søke på instruktørutdanningen, kan det derfor være lurt å begynne å samle praksisdager allerede nå.   

Praksisdagene kan gjennomføres på lokale og sentrale kurs eller organiserte treninger. Kandidaten skal lede treningen og fungere som instruktørkandidat under veiledning av NRH-instruktøren.  

For de som planlegger å ta instruktørutdanning i flere disipliner, skal 8 av de 12 praksisdagene være i ettersøkning. De resterende dagene skal fordeles på lavine og evt. USAR. 

Praksisdagene skal gjennomføres med to forskjellige NRH-instruktører. Det kan gis dispensasjon etter søknad i de tilfeller der dette er vanskelig å få til. To av dagene skal gjennomføres med distriktsinstruktøren (DI) i eget distrikt i aktuell disiplin. 

Instruktørene skal skrive en kort rapport til DI i ditt eget distrikt. DI skal senere lage en samlet rapport med innstilling og prioritering av kandidater fra eget distrikt. 

Dere som har søkt om opptak på kurset som var planlagt i 2022, må sende en ny søknad om opptak. Dere trenger ikke å ta praksisdagene på nytt, men i og med at det nye godkjenningsprogrammet nå innføres, kan det være en fordel å opparbeide seg erfaring i instruering av andre med basis i dette også. 

Det er stort behov for lavineinstruktører, så lavinegodkjente som tilfredsstiller kravene for opptak til instruktørutdanningen, oppfordres spesielt til å søke. 

Mona Herjuaune vil være kursleder for kurset. Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med FTU ved Kaare Finbak.

Søknadsfristen er 15. oktober 2022.