Hva skal redningshelikopteret hete?

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 24.07.2017

/media/48482/aw1014.jpg
Navnekonkurranse: De nye redningshelikoptrene har betegnelsen AW 101, som ikke klinger like godt som SeaKing. Bli med å finn på et godt navn til de nye helikoptrene!

Fra september vil du kunne se de nye redningshelikoptre – AW101 – mens det er ute på flytrening.

De gamle, gode Sea King-ene har et veletablert navn på dagens redningshelikoptre, men historien går nå videre og de nye helikoptrene må få et annet navn.

Justis- og beredskapsdepartementet vil med dette invitere dere til å komme med forslag til navn.

Og premien er en tur med AW101!

 Konkurransen foregår slik:

1. En rekke utvalgte samarbeidsaktører, organisasjoner, interessenter m.fl. inviteres til å komme med forslag til navn på de nye redningshelikoptrene.

2. Forslagene sendes til administrasjonen og merkes "Redningshelikopter" senest 15. august. Navn på forslagsstiller må påføres.

3. En jury i NRH-administrasjonen velger ut de fem beste forslagene, og sender disse til Justis- og beredskapsdepartementet.

4. Justis- og beredskapsdepartementet velger ut de beste forslagene som befolkningen inviteres til å stemme på gjennom departementets facebookside. Det er lov å stemme på eget forslag!

5. Det forslaget som får flest stemmer vinner. Den som kom med forslaget vil få en tur med AW101!

6. Justis- og beredskapsministeren annonserer vinneren av navnekonkurransen når de første AW 101 kommer til Norge i september.