Hvilken rase troner på toppen?

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 03.01.2024

/media/50696/rasestatistikk.jpg
Hvilke raser er mest populære i NRH? Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Klarer du å gjette hvilken rase det er flest godkjente redningshunder blant?

Mange nye medlemmer og interesserte stiller spørsmålet om hvilke hunderaser som egner seg best som redningshund. Svaret er ofte at individet har mye å si, men ser vi på rasestatistikken i NRH er det noen raser som skiller seg klart ut.

Så hvem troner øverst på lista?

Blant de godkjente hundene i NRH er det schäfer og labrador som troner på toppen. Med golden retriever på tredjeplass. Det betyr at gjeterhundene og retrieverrasene er størst i NRH, og slik har det vært lenge.

Ved forrige telling i 2021, var schäfer og labrador like store. Dette var første gang i at schäferen ikke var på topp alene. Men de siste to årene har begge disse rasene hatt en god vekst, hvor de nå ligger på henholdsvis 78 og 74 godkjente, opp fra 52. 

Labradoren leder klart på popularitetstrenden de siste ti årene. Sammen med golden er det denne rasen som øker klart mest. Retriveren, som gruppe, er på sin side såvidt størst. Her skiller det kun tre hunder hvis man samler samtlige gjeterhunder. Og at schäfer, labrador og golden øker mest er ikke en overraskelse når man ser seg rundt på leteaksjoner. 

Eldre brukshundraser, som rottweiler og riesenschnauzer, har minket jevnt og trutt siden målingene startet. Senere på 2000-tallet kom malinoisen. Og selv om trenden stadig er stigende, har ikke rasen «tatt av» i forhold til de mer populære rasene i NRH. Men for første gang ser vi at det er flere maller enn flat´er.