Hvordan skal NRH se ut i fremtiden?

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 16.06.2017

/media/48484/stig-mebust-1.jpg
NRHs sin "Strategiplan 2014-2018" er klar for revidering. Hvordan ønsker du at NRH skal utvikle seg i årene fremover?

NRH utvilkes og endres hvert år, i alle ledd. 

Hovedstyret fastsetter instruksene, budsjetter og styrer administrasjonen. Fagteknisk utvalg (FTU), Beredskapsutvalget (NBU) og Disiplinærutvalget (DU) utvikler fagområdene innen utdanning, beredskap og organisasjonskultur.

Distriktene avholder samlinger, kurs prøver og står for driften av den lokale administrasjonen og treningslagene utvikler både nye og erfarne hundeførere.

Slik er leddene helt ned til det enkelte medlem som på sin side er NRHs ansikt utad, med sine holdninger, innsats og kompetanse.

Sammen er alle medlemmene med på å utforme og utvikle NRH og derfor er det viktig at vi blir enig om hvilken retning vi skal ta.

NRHs nåværende strategiplan ble vedtatt i 2014, og for fire år fremover. Derfor ønsker Hovedstyret nå innspill fra alle medlemmer til den nye "Strategiplan 2018-2022"

Hva synes du skal med i nye strategiplan?

  • Hvordan ønsker du NRH skal se ut i fremtiden?
  • Hvilke verdier skal ligge til grunn for vårt arbeid på leteaksjoner?
  • Hvilke verdier skal ligge til grunn for vårt organisasjonsarbeid?
  • Hva skal NRHs visjon være?
  • Finnes det enkelte satsningsområder du tenker NRH skal prioritere?
  • Hvilke delmål må NRH sette seg for å utvikle oss innen et satsningsområde?

Send inn dine innspill til post@nrh.no innen 25.08.2017. Merk e-posten med "NRH strategi"

Nåværende strategiplan og status for NRHs arbeid ligger i NRH håndbok, fane 23, på medlemssidene. (krever innlogging)