I dag vil utkalling fra FRR komme fra et annet nummer

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 30.03.2020

/media/50076/frr-tidsstyring.jpg
VIKTIG MELDING: FRR bytter ut varslingsnummerne i dag, mandag 30.30.2020

Kystverket/Barents Watch, som eier Felles Ressursregister (FRR), må bytte leverandør for varsling i FRR.
Grunnen til byttingen er at dagens leverandør er solgt til et utenlandsk selskap. Dette medfører at også serverene flyttes til utlandet. Det ville ikke Kystverket, og derfor måtte de bytte.
Nå tar to systemer over. Tale-varslinger vil komme fra Twilio. Sms-varslinger kommer fra Sveve. De har begge et system som Kystverket har godkjent.

Så kommer utfordringene. Kystverket har bedt nåværende leverandør om en utsettelse, slik at vi kunne fortsatt som normalt en stund til. Dette har Kystverket ikke fått noe respons på, og gjeldene avtale går ut 1. april.

Derfor må vi bytte nå.

Det nye systemet er har ikke norske numre klar for talevarslinger ennå, så derfor vil tale-utkallingene komme fra et svensk nummer. SMS vil komme fra et norsk nummer.
Norsk nummer for talemeldinger er klart om 2-3 måneder.
Numrene er sendt ut til dere på SMS i dag.

Disse nye numrene må dere lagre, slik at dere tydelig ser når det kommer en utkalling.

Det ingen forskjell i kostnadene for NRHs del, men det vil koste takst til Sverige for deg som hundefører hvis du ringer tilbake for å høre meldingen én gang til. Dette fordi utkallingen kommer fra et svensk nummer.
Men det å bli ringt opp eller motta SMS vil IKKE koste deg noe.

Systemene vi går over til har langt flere muligheter enn tidligere system, noe vi vil nyte godt av i tiden fremover.

 

Her følger info fra Barents Watch:

FRR Varslingstjeneste er nå oppdatert for å håndtere de forandringer som skjedd med UMS etter oppkjøpet fra Everbridge. UMS stenger i utgangspunktet sine API’er 1. april og ønsker at alle eksisterende kunder går over til Everbridge.

Varslingstjenesten skal virke på samme måte som før, men nummeret som ringer dere opp, og nummeret som sender dere SMS, er forskjellig. 
Fordi endringene til Everbridge er så store, valgte vi en annen telekommunikasjonsleverandør, Twilio for å sende ut talemeldinger.
I BarentsWatch ønsker vi å bruke fremtidsrettete teknologier og å investere i løsninger som gir merverdi for våre brukere. Gjennom å velge Twilio har vi hurtig fått på plass et standardisert talemeldingsgrensesnitt med flere muligheter for nye funksjoner og større fleksibilitet.
Twilio tilbyder i dag bare svenske nummer for talemeldinger, men vil i løpet av 2020 også tilby norske nummer.
For SMS bruker vi Sveve og dere får SMS-utkalling fra norske nummer.
Den nye løsningen for FRR varslingstjeneste gir oss mulighet å mer fleksibelt velge andre talemelding-, og SMS-leverandører fremover.
BarentsWatch har avtaler med Sveve og Twilio og vil i en tid fremover dekke alle kostnader for oppkall og SMS for alle våre brukere. Dere som bruker FRR Varsling trenger ikke å lage avtaler med Everbridge, Sveve eller Twilio. Vi kommer tilbake med mere informasjon om leverandører og avtaler etter hvert.
Vi håper dere får god nytte av FRR Varslingstjeneste. Gi oss tilbakemeldinger hvis det er noe i tjenesten som skulle kunne fungere bedre eller annerledes.