Info til instruktører og hundeførere, lavine

Skrevet av: Tor Monsen, leder FTU Publisert: 21.12.2020

/media/48609/forside-stig-mebust.jpg
Lavinehunden Tedd i søk på Golsfjellet Foto: Stig Mebust
Vintersesongen nærmer seg, og det kan være nødvendig med en liten påminnelse angående test av melding på overflaten og markering ved funn ved lavinesøk.

FTU minner om viktighet av å teste overflatemelding på våre lavine-ekvipasjer, i «Nasjonal veileder for redningstjeneste ved snøskredulykker» står det at de fleste skredtatte er synlig i overflaten av skredet. Det er derfor viktig at det blir foretatt ett grundig søk på overflaten i prmærsøteteig. Dette må vi også ta hensyn til ved å sikre oss at våre ekvipasjer har melding inne som beskrevet i programmet vårt. Punkt 5.1.4 og 5.4.4.1
Det er viktig at vi under trening ikke bare trener på gravemarkering, men også trener på overflatesøk og melding.
Husk at som godkjent lavinehundfører skal melding på overflaten være en del av dette og bør også trenes på.
For tidligere hundeførere som skal opp med ny hund skal dette også testes før de går opp til prøven.

Sonding

På grunn av HMS-reglement skal det ikke sondes på graver der det ligger personer nedgravd. På prøver og lavinesøk skal sondestangen settes ned og markere funnstedet uten noen form for sonding for å bekrefte funn.
Det er også mulig å bruke merkeflagg etter IKARS merking istedenfor sondestag.
Det er fornuftig at også dette gjennomføres fra en begynner å trene lavine. Sonding på nedgravde personer skal bare gjøres under kontrollerte former. Om det skal sondes på levende personer skal det gjøres i åpen grav slik at en har kontroll på situasjonen.

Mulighet for å ta B og A samme sesong

Det ble gitt mulighet til å ta B og A samme sesong til de som var påmeldt B kurs i 2020. For at dette skal være mulig må det foreligge innstilling fra en instruktør. For å kunne gi innstilling for å gå direkte fra klasse B til klasse A samme sesong må instruktøren forsikre seg om at ekvipasjen har det nivået som kreves i klasse A. Dette gjelder både søksprøven og momenter som inngår i ukas arbeid.

Konvertering fra ettersøk til lavine

Disse må ha innstilling for å kunne ta ukas arbeid og prøve. Innstillingen skal gjennomføres som beskrevet.

Gjennomføring av innstilling:
Innstilling gis av en eller flere instruktører.
Følgende momenter i tillegg til taktisk opplegg og sikkerhet, skal inngå i oppgavene som ekvipasjen testes i før innstilling gis:
• Søk på svak fert. Dette kan enten utføres med dypgrav med dybde 1,5 meter eller utåndingsfert ihht beskrivelse under ukas arbeid A.
• Søk med funn av, for hunden, synlig eller delvis synlig figurant. Det skal legges opp til to søk, det ene som fritt søk og det andre som søk langs skiløype/scooterløype. Frittsøket kan foregå til fots, på ski eller ved bruk av snøscooter. Søk langs skiløype/scooterløype skal foregå på ski der hund og fører er under forflytning, søket skal foregå over en viss tid, ca 15 min. Hunden skal i begge søkene melde med bringkobbel eller halsgivning ved funn av figurant.
• Søk i felt med to hunder av forskjellig kjønn stasjonert på utsiden av søksområdet. Dersom hunden som er oppe til prøve angriper eller ikke evner å komme i søk, underkjennes hunden i øvelsen. Søket skal foregå med løs hund.

Dette er momenter som kan testes som vanlig søk, det er ikke ment at dette skal legges opp som en prøve men oppgavene bør være ukjent for ekvipasjen. Momentene kan være sammensatt eller løses hver for seg av en eller flere instruktører. Når instruktøren(ene) mener ekvipasjen har nivået som kreves for klasse A kan innstilling gis i de forskjellige momentene.
Instruktørene sender sin vurdering av ekvipasjen til DI som samler dokumentasjonen og sender denne til FTU.