Internasjonalt samarbeid på HK Katastrofe

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 06.10.2016

/media/48510/internasjonalt-pa-hk-ruin.jpg
NRH har i flere år hatt et godt samarbeid med organisasjoner i andre land. Under årets hovedkurs Katastrofe har NRH fått besøk av observatører fra både Island og Malta.

NRH er i dag en betydelig ressurs innenfor redning, og har et godt omdømme.
– Men vi ønsker å bli bedre, også igjennom et internasjonalt samarbeid. Alle organisasjonene jobber innen det samme segmentet, og alle ser nytten av å lære av hverandre. På sikt kan det være at vi får på på plass et samarbeidsprosjekt med støtte fra EU, sier daglig leder Jim Olav Hansen.

Redningstjenesten er organisert forskjellig i ulike land, og alle har ulik tilnærming og ofte ikke de samme forutsetninger for å utøve sitt virke.
På årets kurs så kommer det to personer fra Landsbjørgir på Island og fire fra SOS K9 Malta. Og felles for alle er at de ønsker et samarbeid på tvers av landegrensene.
I tillegg til våre gjester fra Malta og Island, og NRH også over lengre tid hatt et godt samarbeid med SARDA fra England.

– Alle ønsker ønsker å se på elementer som utdanning, organisering og finansiering for å nevne noe, sier Hansen.

Malteserne har med tre hunder som skal delta på kurs, og alle gjestene våre vi være med å observere under treningene.

Dette kan bli starten på et langsiktig internasjonalt samarbeid, både på operativt og strategisk nivå, hvor vi ser et utviklingspotensialet og bygge kan kompetanse, avslutter Hansen.