IRO symposium 2013

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 25.04.2013

/media/48548/toni-frisch-og-detlef-kuehn.jpg
IRO (International rescue dog organization) avholdt sitt 14 symposium, 18- 20 april. Vertskapet for symposiet var Centrul de educare canina Romania. Møtet ble avholdt i Bucurest. Hovedtemaet for symposiet var "Worldwide collaboration between Urban Search and Rescue (USAR) Teams and dog teams”.

Redningshundeorganisasjoner fra alle verdens hjørner var samlet i Bucurest, Romania, på IRO symposiet. Fra Norske Redningshunder deltok daglig leder, Jim Olav Hansen og styremedlem, Morten Kvammen. Interessant var det at FN var representert med to personer. Den ene var Terje Skavdal (Chief off FCSS & Secretary of Insarag. Hans tema var rollen til Insarag (international search and rescue advisory group). Den andre var Toni Frich. Frisch er Global Insarag Chairman, som pekte på Insarags utfordringer i dag og fremover.

Toni Frisch Global INSARAG ChairmanLeder Insarag, Toni Frich nr 3 fra venstre. NR 4 fra venstre; IRO 2. Vice- President, Detlef Kühn i samtale med daglig leder i Norske Redningshunder; Tema: Koblingen mellom Insarag / FN og IRO. Fotograf: Styremedlem i NRH, Morten Kvammen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske Redningshunder vil få tilsendt alle foredrag fra symposiet. Disse vil bli lagt ut på organisasjonens medlemssider under NRH håndbok. En utfyllende artikkel vil kommei  neste nummer av Redningshunden.

Ekvipasjer fra Romania