Kjell Askildt døde plutselig fredag 6. Mars.

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 08.03.2015

/media/48531/kjell-askildt.jpg
<p>Kjell Askildt var en av NRHs mest profilerte og markante personer

Kjell Askildt var en av NRHs mest profilerte og markante personer. Han var en av de som sto sentralt i organisasjonsbyggingen av det moderne NRH vi ser i dag.
Kjell kom inn i FNL på 70-tallet og var med på å utvikle organisasjonen fra å være et enkelt hovedstyre i Oslo med kontaktpersoner rundt om i lokale miljøer i hele landet , til en moderne organisasjon med distrikter over hele Norge, slik vi kjenner den i idag.
Men Kjell var også en faglig kompetent instruktør og dommer, og nedla et stort arbeid i utvikling av våre godkjenningsprogrammer.
Det mange også vil huske Kjell for, var hans initiativ til og organisering av det store internasjonale symposiet på Geilo i 1987: The Dog in the Service of Humanity, som bidro sterkt til å sette NRH på det internasjonale kartet.
Kjell var instruktør og dommer både for lavine- og ettersøkningsdelen.Han har vært leder av Hovedstyret og har bidratt med sin kompetanse og rettskaffenhet både regionalt og lokalt, som tillitsvalgt.

Kjell ble 72 år gammel.

Kjell var æresmedlem i NRH.

Vi lyser fred over hans minne.

Hovedstyret
Norske Redningshunder