Klar for hovedkurs?

Skrevet av: NRH Publisert: 02.07.2022

/media/50534/img_4882.jpg
Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Hovedkursene er rett rundt hjørnet, og mange hundeførere gjør seg klare til eksamensuka. Fagteknisk Utvalg (FTU) kommer her med noen tips og oppklarende informasjon til deg som skal på godkjenning eller regodkjenning.

Innføringen av det nye godkjenningsprogrammet i Norske Redningshunder vil føre til at du som eksamenskandidat vil oppleve mye nytt, men også mye kjent, under årets hovedkurs. Mange leser eksamensoppgavene som ligger i Gnist, og FTU har fått henvendelser særlig angående flankesøk/patruljesøk.

I oppgavene som er beskrevet i Gnist kan en få inntrykk av at en på forhånd tiltenkt søksform må benyttes for å bestå oppgaven, men hundefører står fritt til å velge den søksform som passer ekvipasjen best, så lenge oppdraget løses. Altså, selv om oppgaven beskriver flankesøk kan hundefører velge patruljegang, og omvendt.
- Et flankesøk er en førsteinnsats, og det er opp til deg og din hund hvordan du vil legge dette opp, sier Tor Monsen i FTU.
- En kan godt gå ut i terrenget med hunden eller sende den ut på enkelte slag. De som har drevet mye med denne typen søk og har gitt hunden mye erfaring mener at det beste er å gå på ledelinjen med hunden fri, og la den scanne terrenget. Dersom du mener et patruljesøk er bedre for deg og din hund, er det helt ok så lenge oppgaven blir løst, sier han.

Tor understreker at figuranter på flankesøk eller patruljesøk skal gå ut fra ledelinjen. Dermed ligger sporinformasjonen der for hunden å plukke opp. Et patruljesøk i line kan dermed like gjerne løse oppgaven som et flankesøk med fri hund.
- Poenget er at du som hundefører gjør det du ville gjort på en reell aksjon, og kan argumentere for hvordan du tar dine taktiske valg, sier Tor. Du må tenke på sikkerhet, terreng, savnetprofil, vindforhold og ekvipasjens styrker og svakheter før du tar et slikt valg.
- Ingen oppgaver vil bli helt like selv om de er basert på tekstene som ligger i Gnist. Terreng og vind er ulikt fra sted til sted, og vil ha mye å si for hvilket opplegg du velger deg som hundefører for å løse oppgaven.

I løpet av eksamensuka vil du på godkjenning og regodkjenning få fire eksamensoppgaver du skal bestå. FTU har snappet opp signaler om at enkelte tror at stryk på en av disse oppgavene automatisk betyr at ekvipasjen ikke består eksamensuka.
- Det står at ekvipasjen skal finne alle figuranter. Men det er ikke slik at en enkelthendelse for en ekvipasje som ellers fremstår solid automatisk ødelegger godkjenningen. Det er fortsatt helhetsinntrykket og en totalvurdering som gjelder, slik det også har vært tidligere. Kanskje vil dommerne ønske å se et søk på nytt, eller prøve momenter. Det er ikke fullstendig sort-hvitt, sier Tor, som skjønner at mange er spente nå som NRH har fått nytt godkjenningprogram.

- Vi må tåle å prøve og feile, og så må vi justere oss inn der det trengs. Vi har kurset instruktørene slik at de har god kunnskap om hvordan de skal gjennomføre og dømme prøvene, og har stor tro på at dette skal bli veldig bra, sier Tor, og ønsker alle lykke til på årets hovedkurs.