Kurs for kameratstøtteveilederne

Skrevet av: Rita Vasseng Publisert: 20.10.2022

/media/50544/kameratstoette.jpeg
Deltagerne på kameratstøttekurset. Foto: Norske Redningshunder
Helgen 23-25. september arrangerte vi for første gang kurs i samtalemetodikk for våre kameratstøtteressurser. I første omgang ble kurset arrangert for våre kameratstøtteveiledere.

Alle beredskapsområder var representert med en deltager. Den nye rollen i organisasjonen er en del av vår kompetansemodell i revidert retningslinje, og har som hovedoppgave å holde kurs for kameratstøttene lokalt, og være en faglig støtte i beredskapsområdet.

Verktøyet

Verktøyet som kameratstøttene skal bruke fremover bygger på RITS metodikken, Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress, og er en systematisk samtale som tar for seg psykisk stress og krisebearbeiding etter hendelser. Kameratstøtteveilederne fikk en grundig gjennomgang, og fikk deretter øve på å gjennomføre samtaler i mindre grupper ved å bruke egne historier fra levd liv. Det ble både effektfullt og lærerikt, og med den engasjerte og flinke Brita Liholm, RITS psykotraumatolog fra SOSCON ble dette en flott helg.

Kameratstøttekurset

I tillegg gikk vi gjennom det foreløpige undervisningsopplegget som vi har utviklet i vår organisasjon, for et fire timers kameratstøttekurs for nye kameratstøtter. Masse gode og viktige tilbakemeldinger på kurspakken kom fra kameratstøtteveilederne, som etter hvert selv skal holde disse kursene. Deltakerne fikk også en gjennomgang av leseheftet som vil være en nyttig kunnskapsressurs å bruke underveis i utdanningen av hundeførere.

De nye kameratstøtteveilderne i beredskapsområdene er:

Torstein Bårdseng - Innlandet

Kristin Dyrkorn - Møre og Romsdal

Inger Anne Kristoffersen - Nordland, Troms

Ida Gillebo - Sør-Vest

Tore Poortman - Oslo

Stine Abrahamsen - Agder

Hege Ingebrigtsvoll Feragen - Trøndelag

Lise Ljungmann Haugen - Øst

Nina Haug - Vest

Frank Elvedal Røysom - Finnmark

Silje Eftang - Sør-Øst

Kursledere:

Brita Liholm, RITS psykotraumatolog fra SOSCON

Rita Vasseng, nasjonal kameratstøttekoordinator, NRH

Lise Ljungmann Haugen, arbeidsgruppe kameratstøtteordningen NRH