Nå skal godkjenningsprogrammet bli lettere å forstå

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 02.01.2017

/media/48499/_st_9415.jpg
FTU har tatt en "språkvask" av hele godkjenningsprogrammet for at det skal bli lettere for hele organisasjonen å forstå og forholde seg til programmet.

Gjennom året har FTU fått inn noen spørsmål om tolkninger av teksten i godkjenningsprogrammet.

FTU ser også at det er deler av programmet som ikke tolkes eller brukes slik intensjonen var. Dersom vi skal ha et fleksibelt og praktisk godkjenningsprogram av en moderat størrelse som er gjennomførbart i hele landet, er organisasjonen helt avhengig av at dommere og instruktør forstår og anvender programmet i samsvar med intensjonen og formålet bak de enkelte prøver.

Dette gjelder generelt for hele programmet, men for å tydeliggjøre noen av disse punktene i godkjenningsprogrammet er teksten justert på noen punkter.

Dette handler ikke i hovedsak om endringer i regelverket bare om å forklare på en bedre måte det som har vært innholdet hele tiden.

 

Endringsskrivet finner du her

Og det nye godkjenningsprogrammet finner du her

(krever innlogging i medlemsdatabasen)