Nasjonal veileder, søk etter savnet person på land

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 01.12.2014

/media/48534/redningstjenesten.png
NRR (Nasjonalt redningsfaglig råd) har vedtatt; Retningslinjer, søk etter savnet person på land. Denne er også godkjent av Justis- og beredskapsdepartementet ved Rednings- og beredskapsavdelingen (RBA). RBA har godkjent den som en veileder.

Veileder, søk etter savnet person på land, finner du i NRH håndbok (på medlemssidene). Kapitell 20.

Les mer om NRR på: http://www.redningsfaglig.no/ 

Hovedstyret har opprettet en arbeidsgruppe som vil følge opp det videre arbeid i veileder for "søk etter savnet person på land".