Norge uten tilfredsstillende team innen søk og redning i urbane områder

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 31.08.2016

/media/48514/avreise-norsar.jpg
NORSAR (Norwegian Serach and Rescue) har etter aksjonen i Nepal ikke vært operativt.

Allerede før avreisen til Nepal var det store utfordringer for NORSAR-teamet. Manglende finansiering gjorde at en FN-re-sertifisering ikke ble gjennomført. Og etter at alt utstyret ble satt igjen i Nepal, står teamet på bar bakke, uten penger, uten utstyr og uten en fungerende organisering.

Norske Redningshunder(NRH) har rundt 30 godkjente katastrofesøk-ekvipasjer, spredt over hele landet. Disse hundene er klar for innstas hele døgnet. Men utfordringen er at det holder ikke bare å finne personer i et katastrofeområde. Vi er helt avhengig av å ha et redningsteam for å berge personer ut. Personer som blir reddet ut av et katastrofeområde har mest sannsynlig et sterkt behov for medisinsk hjelp. Og derfor må et team også bestå av dyktige leger og medic-er.

Hver for seg finnes disse ressursene i Norge i dag. Uten tvil. Men de er ikke samtrent eller organisert som en enhet. Og det er her problemet kommer inn.

Redningsarbeid i et katastrofeområde, enten nasjonalt eller internasjonalt, er veldig komplisert. Sammenraste bygninger eller store ras er høyrisiko-områder alt hjelpepersonell. Og nettopp derfor samtrening veldig viktig.  Skal vi ha kompetanse på dette må det trenes. Dette koster penger.

 Vi blir ikke godt rustet før vi er godt organisert.

Norske Redningshunder har i lengre tid jobbet med denne saken, og har god dialog både med OBRE (Oslo Brann- og Redningsetat) og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

Som NRK påpekte i Dagsrevyen 21 og i en nettsak tirsdag 30.8, ligger nå saken hos Justisdepartementet.

Til tross for politiske uttalelser hvor man mener Norge har tilstrekkelige ressurser, mener Norske Redningshunder at det i dag ikke finnes et tilfredsstillende USAR-team i Norge. (Urban Search and Rescue).