Norske Redningshunder får midler til nødnett

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 02.12.2020

/media/50341/noednett-storinget.jpg
Endelig: På Stortinget i dag fikk NRH beskjed om at vi får penger til flere Nødnett-terminaler. Fv. Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (FrP), daglig leder i NRH Jim Olav Hansen og Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) Foto: Stig Mebust
Norske Redningshunder får penger til sårt tiltrengte nødnett-terminaler. Tildelingen styrker beredskapen og trygger hverdagen til hundeførere og operativt personell i Norske Redningshunder over hele landet.

Det var i slutten av september at NRK lagde en sak om det akutte behovet Norske Redningshunder har for nødnett.

Hans Andreas Limi (FrP) i Finanskomiteen har sett denne saken, og tok den deretter opp under budsjettforhandlingene som har pågått de siste ukene.
- Vi skal sikre at dere får enda bedre arbeidsforhold når dere er ute og gjør den viktige innsatsen som dere bidrar med gjennom hele året, sier Limi til Norske Redningshunder.

Han er glad for at FrP fikk gjennomslag for denne viktige saken under årets budsjettforhandlinger.
Behovet for 125 nødnett-terminaler blir nå dekket. Per-Willy Amundsen, som er justispolitisk talsperson for FrP, mener tildelingen er svært viktig.
- Jeg tror ikke det norske folk er klar over den enorme innsatsen som frivillige mannskaper legger ned for å sikre vår trygghet over det ganske land. Norsk beredskap er bygget på frivillighet, og Norske Redningshunder er et eksempel på en veldig viktig ressurs som du og jeg er avhengige av å ha tilgjengelig, sier Amundsen.
- Derfor er det viktig at vi gir det utstyret som mannskapene trenger for å kunne levere nettopp den tjenesten til beste for oss alle sammen. Jeg er glad for at vi får det til, og det er viktig at vi fortsetter å legge til rette for at den frivilligheten som gjør Norge unikt, skal kunne fortsette å eksistere.
Norske Redningshunder har jobbet lenge med å få midler til flere nødnett. Terminalene, som ser ut som en håndholdt radio, gir mannskaper den ekstra tryggheten de trenger når de er ute på leteaksjoner. Nødnett er et digitalt kommunikasjonssystem som er kryptert. Stortinget besluttet i 2004 at nødnett skulle bygges ut i hele landet, og tas i bruk av nødetatene og de som bistår disse. Jim Olav Hansen, daglig leder i Norske Redningshunder, er lettet over at det nå er kommet en løsning på mangelen på nødnett-terminaler.
- Med 500 aksjoner i året så er det mange tusen timer vi legger ut i arbeid og søk etter savnende. Dette er utrolig bra! sier Jim Olav Hansen.