Norske Redningshunder følger koronapandemien tett

Skrevet av: Jim Olav Hansen, daglig leder Publisert: 19.03.2020

/media/50028/alf_58464.jpg
Foto: Akrivfoto: Alf Dalby
Hovedstyret, NBU, FTU og administrasjonen følger føringer fra myndighetene fra dag til dag.

De vedtak som fastsettes blir tilgjengelig på NRHs nettsider fortløpende.

Hovedstyret har planlagt nytt møte 14. april, men møter på kort tid om det blir endringer som berører oss. Hovedstyrets vedtak fra 12. mars er gjeldende til 15. april. Se egen nettsak om de vedtak som er fattet

Kurs
Det er mange spørsmål om blant annet; Vil hovedkurs og representantskapsmøte bli gjennomført? Hva med samlinger som er planlagt og bosted er booket? Hva vil skje om det ikke blir hovedkurs osv?

Vi har ikke svaret per nå. Vi planlegger som om det skal gjennomføres, men må ta høyde for avlysning. De som har booket overnatting og mat til samlinger, bør kontakte utleier for å få frister for eventuelle avbestillinger. Dette slik at en ikke må betale hvis samlingen blir avlyst.

Hva så med de som er i et utdanningsløp eller skal re-godkjenne? FTU har allerede begynt å drøfte hvordan dette skal løses, og en skisse/ forslag vil bli fremsatt for hovedstyret om kurs må avlyses.

Møter
Det bør ikke avholdes fysiske møter og det er nå laget bruksanvisning og føringer på å gjennomføre møter i Teams. Dette er nå testet mot en større gruppe og det foreligger også modell på hvordan en kan gjennomføre stemmegivning anonymt. Dette er sendt ut til alle distriktslederne. Hovedstyret har satt frist til 15 april, for distriktene å gjennomføre årsmøtet.

Norske Redningshunder Sogn og Fjordane distrikt avholdt i går kveld, sitt årsmøte i Teams. Dette med stor suksess. Samtlige deltakere rapporterte at de var fornøyde med måten møtet var gjennomført på.

Beredskap
Norske Redningshunder er en meget sentral aktør i redningstjenesten. Vi har gitt ut retningslinjer på hvordan vi forholder oss til pandemien, på aksjoner. Vi må være forberedt på å bistandsforespørsler med andre oppgaver, om dette eskalerer. Det er tett dialog mellom NBU og alle beredskapsansvarlige.

NRH skal i løpet av kort tid, avgi rapport til Hovedredningssentralene mtp. vår kapasitet. Rapport er under utarbeidelse. Fortiden er NRHs beredskap bortimot normal, men noen få frafall spredt utover landet.

Det viktigste nå er å følge de retningslinjer som myndighetene gir. NRH må følge disse.

Vi oppfordrer alle til å følge helseminister Bent Høyes råd; være rause med hverandre i denne vanskelige tiden og være  løsningsorienterte for å klare å komme i mål med de oppgaver som må løses.