Norske Redningshunder (NRH)- en viktig ressurs i den norske redningstjenesten

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 16.01.2012

/media/48566/60408034_terrox_-trine_t.jpg
Norske Redningshunder blir ofte brukt ved søk etter savnede personer. I 2010 var hundeekvipasjer fra NRH på 308 leteaksjoner. I 2011 har Norske Redningshunder deltatt på 407 leteaksjoner (SAR).

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

NRH hadde per 02.12.2011 i alt 211 ettersøkningsekvipasjer, 74 lavineekvipasjer og 22 ruinekvipasjer, fordelt over hele landet.

http://sprek.bt.no/sprek/En-hund-etter-savnete-personer-12433.html