Norske Redningshunder tilbyr sine ressurser til Italia

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 24.08.2016

/media/48515/11187760_1585617748354808_2753506636259850163_o.jpg
Norske Redningshunder har i dag, onsdag, hatt dialog med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og tilbudt våre hunder og annet fagpersonell i forbindelse med katastrofen i Italia.

NORSAR-teamet (Norwegian Search and Rescue), som var i Nepal, er per nå ikke operativt.

Teamet var bemannet med frivillige mannskaper fra Norske redningshunder, mannskaper fra Oslo brann- og redningsetat  og medisinsk personell fra Oslo universitetssykehus.
Alt utstyr som kunne brukes ble satt igjen i Nepal, og det er ikke penger til å skaffe nytt.
Den manglende finansieringen er grunnen til at det umiddelbart ikke finnes et søks- og rednings-team som kan sendes ut verken nasjonalt eller internasjonalt.

Uten et fungerende team kan ikke Norske Redningshunder rykke ut alene, men vi kan bidra med katastrofehunder-ekvipasjer til et annet lands USAR-team (Urban Search and Rescue), og det er dette vi har tilbudt norske myndigheter.
Foreløpig har Italia ikke bedt om bistand, og Norge sender ingen før en slik henvendelse kommer. Forøvrig er Italia godt forberedt på slik katastrofer, både med personell og utstyr, så det er lite trolig at en slik henvendelse vil komme.

Norske Redningshunder mener det er synd at en slik ressurs ikke finnes i Norge. En slik ressurs er like viktig nasjonalt, som internasjonalt. Norge har ikke mange jordskjelv, men andre katastrofer som sammenraste bygg og jordskred er situasjoner hvor en slik ressurs er avgjørende viktig.

Norske Redningshunder mener det er viktig at finansieringen av en slik ressurs kommer raskt på plass. En grunnfinansiering vil sikre trening, utstyr og sertifisering. I tillegg trenges det en administrering som sikrer at personell og hunder på alle måter er klar for innsats.
Ved en eventuell innsats, enten nasjonal eller internasjonalt må dette finansieres over et eget budsjett.

Nasjonalt leverer Norske Redninghunder søksekvipasjer av god kvalitet.
Vi stiller oss positive til å få på plass et slik team raskt, hvor NRH kan bidra med sin spesialkompetanse også internasjonalt.

 

Av: Stig Mebust