Norwegian Search and Rescue Team i Nepal

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 28.04.2015

/media/48530/norsar-logo.jpg
Følg med på teamets oppgaver og status på facebook.

https://www.facebook.com/NORSAR

 

Dette er NORSAR:

NORSAR (Norwegian Search and Rescue Team) ledes av Norske Redningshunder (NRH) med samarbeidspartner Oslo Brann og Redningsetat (OBRE). I tillegg består teamet som nå er ute av medisinsk personell fra Luftambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus.
Norge ved Utenriksdepartementet (UD), vil ved anmodning om bistand fra et annet land vurdere norsk innsats fortløpende, herunder en eventuell innsats av NORSAR. UD gir mobiliseringsordre til NORSAR og garanterer for de økonomiske forholdene under en aksjon.

Kort sagt kan man si at NORSAR satt sammen av et søksteam, et redningsteam og et medisinsk team.

Teamet som er på vei Nepal nå, består OBRE-folk som er redningsmenn, hundeførere fra NRH, to leger og to sykepleiere fra Luftambulansetjenesten ved Oslo Universitetssykehus og en stab. 

Stabsfunksjonene er viktig for at hunder/hundefører og redningsmenn skal få gjort jobben sin og 
funksjonene er stort sett dekket av NRH-personell, og gjerne av personer som har tilsvarende jobber i det sivile.

NORSAR teltleir Nepal

(Foto: NORSAR)

Staben dekker følgende områder:
Teamleder
Stabsleder/NK
Personell./adm./loggfører
Etterretning/sikkerhet
Materiell/drift
Samband /Informasjon/Teknologi
Veterinær
Liason

Operativ enhet
De som er ute i søk er organisert med en redningsleder, leder hund, 3 hundeførere, 3 redningsmenn og sanitet.
Å berge personer ut av feks. et sammenrast bygg kan kreve store ressurser. Det brukes flere hunder i samme område for at man skal best mulig skal kunne forsikre seg om at markeringen er riktig. Ved bekreftet funn settes redningsarbeidet i gang før det medisinske teamet tar over.
Redningsteamet er oppsatt med kamera og lytteutstyr, som brukes for å lokalisere savnede under ruinene.

Hunden og hundeføreren
For Norske Redningshunders del er ruingodkjenningen en tilleggsutdanning for ekvipasjer som allerede er godkjent enten for ettersøkning eller lavinesøk. Ruinsøksekvipasjene er opplært til å søke i sammenraste bygninger under ekstreme forhold med støy, røyk og andre forstyrrelser. Ruinhundeførerne har også opplæring i henhold til internasjonale regler for hvordan man skal forholde seg under aksjoner i katastrofeområder.

Godkjente ekvipasjer i disiplinen kan søke om deltagelse ved Norske Redningshunders utenlandsberedskap og må da gjennomgå en omfattende vaksinering av seg selv og sin hund.

De vil delta i årlige samtreninger med Oslo Brann- og Redningsetat for å være del av Norwegian Search and Rescue Team og kunne delta i utenlandsoppdrag. Ruinsøkshundeførerne er trent i og øver regelmessig på å utføre egen risikovurdering av rasmasser samt organisering og ledelse av eget søk i et katastrofeområde. INSARAG guidelines, som er FNs retningslinjer for innsatspersonell sin oppførsel i katastrofeområder, danner basis for utdannelsen av disse ekvipasjene. 
Utdanningen av ruinsøksekvipasjer skjer på et kurs av fire dagers varighet, men forutsetter forutgående jevnlig trening og forberedelse av hund og fører gjennom flere år for å takle de ekstreme påkjenninger de kan bli utsatt for både miljømessig og mentalt under oppdrag.

Ruinsøksekvipasjer fra Norske Redningshunder deltok i søk etter savnede etter jordskjelvet i Tyrkia i august 1999 og i Bam, Iran i romjulen 2003. De har også vært satt i utvidet beredskap ved flere anledninger, blant annet etter terroranslaget mot New York 11. september 2001 og etter Fukushima-ulykken i Japan i 2011.

Følg NORSAR på: https://www.facebook.com/NORSAR