NRH åpner for lokale kurs og samlinger

Skrevet av: Hovedstyret Publisert: 05.05.2020

/media/1055/forsidebilde.jpg
Etter de nye reglene så er det mulig å holde samlinger og kurs igjen. Utfordringen blir å gjøre dette på en god måte over hele landet.

Styrets vedtak:
NRH åpner for lokale kurs og samlinger, ihht. gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene.
Det lages et ekstra punkt i dagens instruks for lokale samlinger. Det settes inn: Alle skal lage en smittervernsplan for kurset/samlingen. En veileder er under utarbeidelse og sendes ut, straks den er klar.

Vi vil komme med mer info så snart dette er klart.