NRH får 2 mill fra Gjensidigestiftelsen

Skrevet av: Aud Ingebjørg Barstad Publisert: 28.06.2021

/media/50408/img_4694.jpg
Foto: Aud Ingebjørg Barstad
Gjensidigestiftelsen har gitt Norske Redningshunder 2 millioner kroner. Pengene skal brukes til uniformer.

Det betyr at godkjente hundeførere og operativt mannskap i Norske Redningshunder får like uniformer. Styreleder Mette Kiær Sørensen i NRH er glad for at uniformering nå blir et faktum.

- Rent bortsett ifra at det er en kostbar affære for den enkelte hundefører å ha god og sikker bekledning når man går på søk, så er og tilhørigheten også viktig Uniformering vil være med på å øke felleskapet oss imellom, sier Mette Kiær Sørensen.

Hovedstyret i NRH har bevilget 1,28 millioner kroner for å få prosjektet realisert. I begynnelsen av september vil bevilgningen bli formelt vedtatt, og hovedstyret vil da jobbe videre med innhold og fremdrift for prosjektet.

- Dette har vært ett tiltak vi har arbeidet med over lang tid, og det er utrolig gledelig at Gjensidigestiftelsen og hovedstyret nå gjør at vi kan realisere innkjøp av utstyr til alle våre operative mannskaper og instruktører, sier Jim Olav Hansen, daglig leder i NRH. Han tror også at uniformer vil bidra til å skape en helhetsfølelse innad i NRH, samtidig som organisasjonen fremstår mer helhetlig utad.
- Å være frivillig i NRH er en dyr hobby, og dette kan være med på å senke terskelen for å bli med i tjenesten.

Gjensidigestiftelsen har også bevilget midler til FORF (Foreningen for frivillige organisasjoner), som NRH vil nyte godt av. Disse midlene vil gå til tilskudd til kjøp av nødnett-terminaler. Dette forutsettes at Justisdepartementet dekker abonnementskostnader. Videre er det bevilget nasjonale midler til nettbrett som skal brukes som aksjonsstøtteverktøy. Dette prosjektet jobbes det videre med.