NRH får Nødnett i Sverige og Finland!

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 23.03.2020

/media/50264/nodnett-illustrasjon-006jpg.png
Endelig får vi tilgang til nødnettet i Sverige!

Nødnettet i Norge ble høsten 2019 offisielt "koblet" sammen med det svenske og finske Nødnettet. Første gang dette ble brukt i praksis var på Øvelse Barents Rescue i 2019.

Men NRH og de andre i FORF fikk ikke tilgang fordi svensk lovgivning ikke tillot frivillige organisasjoner til svenske RAKEL, som tilsvarer vårt Nødnett.

NRH startet opp prosessen for å få til dette, og med særdeles god hjelp fra norske myndigheter ble dette løst i forrige uke.

Dette ble løftet opp på ministernivå med daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. 

Samtidig jobbet både politidirektoratet, DSB og Hovedredningssentralen med saken.

Så vi i Norske Redningshunder ønsker å rette en stor takk til myndighetene som tok oss på alvor og bidro så sterkt som de gjorde!

Ved neste omprogrammering vil alle våre terminaler bli klargjort med svenske og finske talegrupper.