NRH har fått 3 millioner!

Skrevet av: Jim Olav Hansen Publisert: 18.04.2018

/media/49851/knut-jim-marcus-sparebank.jpg
Styreleder Knut Skår og daglig leder Jim Olav Hansen var veldig glade da Marcus Christensen fra Sparebankstiftelsen DNB kunne overrekke beviset på tilsagn på 3 millioner. Foto: Stig Mebust
Norske Redningshunder har i dag mottatt tre millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt Norske Redningshunder, tre millioner kroner til kompetansehevende tiltak i organisasjonen. 

Rådgiver hos Sparebankstiftelsen DNB, Marcus Christensen, fremhever den betydelige innsats organisasjonens medlemmer gjør for å redde liv.

– Vi har latt oss imponere av den frivillige innsatsen, sier han

– Norske Redningshunder (NRH) er i sterk vekst og utkalles av politi og hovedredningssentralene på rundt 500 søks- og redningsoppdrag , årlig, sier styreleder i NRH, Knut Skår.

– Organisasjonen får stadig flere oppgaver. Dette tilsagnet fra Sparebankstiftelsen vil frigjøre midler til å styrke mange områder i NRH. Det er mye å ta tak i, for å gjøre NRH enda bedre, sier Skår.

Se video: