NRH i møte med Samfunnssikkerhetsministeren

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 25.10.2019

/media/50182/img_0784-2.jpg
FORF-styret hadde i dag et møte med Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og resten av ledelsen i departementet. Foto: Jim Olav Hansen
Daglig leder Jim Olav Hansen og resten av FORF-styret hadde i dag, fredag, et dialogmøte med Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde og Statssekretær Karianne Hansen.

Tema var oppfølgning av rapporten "De frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonenes rolle i dagens samfunn" (kalt What If-rapporten2) som tar opp utfordringene i den frivillige redningstjenesten.

Det ble blant annet drøftet økte rammeoverføringer og nødnett. Daglig leder minnet den politiske ledelsen og embedetsverket om skrivet de har mottatt fra Norske Redningshunder. Skrivet tar for seg de utfordringer NRH har på kort, mellomlang og lang sikt. Dette ble bekreftet mottatt og lest!

Innspillene skal bli tatt med i det videre budsjettarbeidet.