NRH om Koronavirus (Covid 19)

Skrevet av: Hovedstyret i NRH Publisert: 11.03.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
Norske Redningshunders Hovedstyre har vedtatt følgende i møte onsdag 11.03.20

11.03.2020:

NRHs medlemmer skal forholde seg til de føringer myndighetene og Folkehelseinstituttet gir vedrørende Koronaviruset.

NRH skal forholde seg til den nasjonale dugnaden for å minske risikoen for smittespredning. Dette ved ha å gode hygiene tiltak, ikke klemme og håndhilse.

Medlemmer med symptomer på luftveisinfeksjon, feber og hoste får ikke delta på møter, samlinger og prøver.  Dette gjelder også medlemmer som har vært i områder som folkehelseinstituttet har definert som risikoområder. 

NRH må gjøre en grundig kontinuerlig vurdering av sin aktivitet. NRH skal ikke bidra til økt smitte og vi skal opprettholde vår beredskap over hele landet. 

Hovedkurs HKVNN og HKVSN 2020: 

Hovedstyret velger å forholde seg til de føringer som nasjonale myndigheter har gitt. Det vil si folkehelseinstituttet og smittevernlegen i respektive kommune. Det skal gjennomføres smitteforebyggende tiltak ihht veiledning fra nasjonale myndigheter.  

Hver enkelt deltaker vil få link til egenerklæringsskjema, som må fylles ut og leveres før oppmøte på kurs. 

Regionale/ lokale kurs og samlinger, prøver og treninger 

Hovedstyret velger å forholde seg til de føringer som nasjonale myndigheter har gitt. Det vil si Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i respektive kommune. Det skal gjennomføres smitteforebyggende tiltak ihht. veiledning fra nasjonale myndigheter.  

Årsmøter og andre møter 
  • Hovedstyret åpner opp for at medlemmer kan delta på Teams. Dette kan begrense hemmelige valg, men er gjennomførbart. Ta kontakt med administrasjonen hvis du lurer på hvordan. 

  • Hvert enkelt distrikt kontakter smittevernlegen i egen kommune for å få vurdering. 

  • Hvis smittevernlege sier at møtet ikke kan avholdes og møtet ikke kan avholdes via Teams, må administrasjonen kontaktes. 

Beredskap 

Beredskapen opprettholdes som normalt. Operativt personell som har symptomer eller har vært i høyrisikoområder definert av folkehelseinstituttet, skal ikke delta på aksjoner. Alle må forholde seg til de regler og anbefalinger som blir gitt. 

Hvis du har symptomer som du tror kan skyldes koronaviruset, følger du Folkehelseinstituttets anbefaling om å ringe fastlege.
Dersom du ikke får tak i fastlegen, ringer du legevakt på 116117.

Dersom du ikke finner den informasjonen du trenger på nett, har Helsenorge opprettet en informasjonstelefon for publikum på 815 55 015.


Hvordan smitter covid-19?

• Covid-19 finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser.
• Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Hvor smittsom er sykdommen covid-19?
• Sykdommen er antakelig mer smittsom enn influensa. 

Hvordan kan jeg unngå smitte?
• For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
• Du bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer som hoster.
• God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring.
• Finne alternativer til håndhilsing og klemming.
• Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk.
• Hoste inn i et papirlommetørkle som du kaster. Deretter må du vaske deg på hendene.
• Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken slik at du ikke sprer dråper ut i lufta.
• Hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig, kan du bruke et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol. Desinfeksjonsmidler med alkohol ødelegger viruset.

Kilde: helsenorge.no

Norske Redningshunder og Koronavirus (Covid 19)