NRHs praksis for treninger, prøver kurs og samlinger gjeldende fra torsdag 7. mai 2020:

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 07.05.2020

/media/50257/nrh-korona.jpg
NRH letter på sine tiltak som følge av at myndighetene i dag har startet en gradvis åpning av kongeriket.

Treninger og prøver:

Det åpnes for treninger og prøver for inntil 20 personer så lenge gjeldende smittevernregler følges.

Norske Redningshunders Covid-19 regler:
• Maks 20 personer på samme treningssted/prøvested.
• Alltid overholde minst en meters avstand mellom personer.
• Ingen som har symptomer på sykdom kan delta på treninger.
• Unngå å bytte gjenstander/belønninger mellom hundeførere.
• Det skal ikke være figurantbytte i snøhuler.
• På trening skal en person være ansvarlig for at reglene etterleves.
• Det skal henges opp plakater, som viser at trening pågår.

Kurs og samlinger:
Det åpnes for kurs og samlinger for inntil 50 personer, så lenge det er en ansvarlig arrangør og så lenge gjeldende smittevernregler følges.

Myndighetene sier i dag 7. mai 2020, at det tas sikte på åpne for arrangementer for inntil 200 personer fra 15. juni. NRH arbeider nå for å kartlegge hvordan hovedkursene kan gjennomføres. Utfordringen er hvor mange deltakere kursstedet kan ta i mot og samtidig overholde smittevernreglene.

Mandag 11. mai vil myndighetene komme med en ny veileder for idretten.
NRH vil se an denne før vi kommer ut med egne retningslinjer/egen veileder for kurs og samlinger. Jmf HS sak 41/20.

Myndighetene er klare på at hvis smittene tiltar, vil de måtte stenge ned igjen.
Det er en fortsatt pågående nasjonal dugnad og alle i NRH skal være med på denne.

Vask hender, hold avstand og utvis sunn fornuft!