Ny håndbok for hele Redningstjenesten

Skrevet av: Michael Avila Publisert: 31.05.2017

/media/48485/redningshndboka-20084.png
NRH, igjennom FORF, er invitert til å delta i arbeidet med den nye Redningshåndboka for Redningstjenesten.

Arbeidet ledes av Hovedredningssentralen(HRS), som på sin side har hyret inn Jon Halvorsen fra Norsk Folkehjelp til å koordinere arbeidet. Første møte ble avholdt onsdag 31. mai.

Med i arbeidsgruppen er HRS, Helsedirektoratet, Justisdepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet og FORF. For FORF stiller Yngvi Eggertsson fra Røde Kors og Stig Mebust fra NRH.

Den nye håndboka skal være et overordnet strategisk dokument for all redningstjeneste i Norge, og legger seg over eksisterende dokumenter som feks Politiets beredskapssystem del 1 (PBS 1) og Veilederen for søk etter savnet person på land. Boken skal også inneholde en begrepskatalog, for å sikre at vi bruker de samme benevnelsene i hele rednings-Norge.

FORF setter stor pris på å bli involvert i arbeidet og vi tenker at det kan være til stor nytte å involvere oss som står i førstelinje på leteaksjoner inn i et slik arbeid.