Nye takster for operativt mannskap

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 18.07.2018

/media/49840/paaske-2018-2.jpg
Nå har det kommet forandringer på takstene i hunderførerrapporten Foto: Vidar Grønndalen
Det er gjort noen endringer i hundeførerrapporten etter FORF og HRS ble enige om nye satser i starten av juli 2018.

Fra juli 2018 ble følgende fire punkter er fjernet og erstattet av punkt 708: 

  • 704 Forbruk av radiobatterier
  • 547 Telefonkostnader
  • 705 Batteri til lykt, GPS og lignende
  • 705 Kart

Disse punktene har nå blitt gjort om til et nytt punkt;
708 Administrasjonsutgifter, kommunikasjon for alle mannskaper

Denne gir en refusjon på kr 60,- pr. påbegynte døgn og erstatter de fire punktene nevnt ovenenfor som er fjernet.

Dette er en administrativ sats som dekker alle mannskap pr. døgn (Antall påbegynte døgn)

I tillegg har satsen for "takst hundeekvipasje" ble økt fra kr 160 til kr 200 pr. påbegynte døgn.

 

Hvis du lurer på hvordan du skal fylle ut rapportene, kan du kikke på disse videoene som Alf Dalby har laget:

For hundeførere:

- INNLOGGING https://youtu.be/nMus4E1M8zc
- UTFYLLING HF-RAPPORT VANLIG https://youtu.be/muWkwTrj9HY
- UTFYLLING HF-RAPPORT FORENKLET https://youtu.be/rZKp6vi8e7E

For beredskapsansvarlige:

- NY BRUKER https://youtu.be/lTewbEe9DZE
- BEHANDLE RESSURSER - Legg til, endre distrikt, slette https://youtu.be/yZDApKjLqRQ