Nytt Fagteknisk utvalg og gjenvalg på NBU

Skrevet av: Jim Olav Hansen Publisert: 04.12.2023

/media/50433/di-samling.png
NY LEDER: Sjur Haugen (t.h.) tar over som ny leder i FTU etter Tor Monsen (t.v.) (Arkivfoto) Foto: Stig Mebust
I helgen var det utnevnelse på FTU og NBU

Under siste Hovedstyremøte ble det foretatt utnevnelse på medlemmer i Fagteknisk utvalg (FTU) og i beredskapsutvalget (NBU)

I FTU er det flere skifter, hvor Sjur Haugen (Romerike) er valgt til ny leder.

Cicilie Knutsen (Agder) og Arne Arntzen (Hålogaland) er valgt inn for to år

Knut Paulsen (Romerike) er valgt inn for ett år.

Mona Herjuaune (Østfold/Follo) var ikke på valg, og fortsetter.

Anders Steen Nessem og Kaare Finbak stilte ikke til gjenvalg. Tor Monsen valgte å trekke seg midt i funksjonsperioden.

Vi retter en stor takk til Trine Teien, Tor Monsen, Kaare Finbak og Anders Steen Nessem som gikk ut av FTU.

 

I NBU ble André Sørlie (Oslo) og Tore Nicolaysen (Hålogaland) gjenvalgt, så der ble det ingen utskiftninger.