Nytt godkjenningsprogram

Skrevet av: Tor Monsen, FTU Publisert: 28.11.2019

/media/48604/forside-05-ingeborg-wilhelmsen.jpg
Nytt godkjenningsprogram er sendt ut på høring, og FTU ønsker tilbakemeldinger

FTU ønsker at alle NRHs medlemmer skal få innsyn i forslag til nytt godkjenningsprogram i NRH.

Programmet ligger her (krever innlogging i Office365)

Tilbakemeldinger fra enkeltmedlemmer skal gå via distriktet. Dette gjelder også lokale lag. Noen distrikt/lokale lag vil lage medlemsmøter der de går gjennom forslaget til nytt program.

Det er altså opp til hvert distrikt hvordan de vil gjøre dette, men husk det er distriktene som skal sende inn tilbakemeldingen far lokale lag og enkeltmedlemmer.

Det har også blitt en debatt rundt punktet om godkjenning av polarhunder. FTU redgjør for denne saken her

Hvis du ennå ikke har tilgang til NRHs Office 365, finner du all informasjon du trenger her