Nytt hovedstyre er på plass

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 11.06.2018

/media/49865/dscf7211.jpg
Gjennvalgt: Knut Skår ble gjenvalgt som NRHs leder Foto: Stig Mebust
Under helgens representantmøte ble det som vanlig foretatt flere valg.

Fem av hovedstyrets (HS) ni seter var på valg i under helgens møte, og Knut Skår tok gjenvalg som styreleder. Både Mette Kiær Sørensen (Oslo, Asker og Bærum) og Steinar Løvaas(Hålogaland) har tidligere vært varamedlem i HS, men har nå fått en fast plass.

Som nye varaer ble Henning Hansen(Vestfold) og Nina Leiros(Innlandet) valgt.

Dette betyr at det nye hovedstyret ser slik ut:
Knut Skår, leder
Kathrine S. Hauge, nestleder
Steinar Løvaas, medlem
Mette Kiær Sørensen, medlem
Kristin Wear Prestrud, medlem
Stian Refsdal, medlem
Henning Hansen, 1. vara
Mari Strand, 2. vara
Nina Leiros, 3. vara.

Det ble også foretatt valg av nye medlemer til Disiplinærutvalget (DU), slik at DU nå består av:

Silje Merete Steinstø
Lene Gulbrandsen (ny)
Torleif Torgersen (ny)
Erik Engeland
Nina Grønstrand (ny)
Christine Movik, varamedlem (ny)

Den nye valgkomitéen blir bestående av Tore Nicolaysen, Lill Bøe, Aina Gjermstad og Halvor Aas (vara)

En større sak fra rep.møtet kommer i neste utgave av Redningshunden, som straks er på vei til trykking.