Nytt medlemssystem for NRH

Skrevet av: Stig Mebust Publisert: 13.03.2019

/media/50075/choo.png
NRHs nye medlemssystem heter "Choo i skyen"
NRH sitt medlemssystem har blitt gammelt og utdatert. Men nå kommer det et nytt!

Norske Redningshunder har et omfattende godkjenningsprogram. For å ha en god oversikt over hvert enkelt medlem, få lagt inn opplysninger eksternt (instruktører / dommere / prøveledere, legger inn resultater selv på den enkelte) og sørge for god informasjon, har NRH en egenutviklet database. Det er i tillegg utviklet en egen database for nødnett.  

NRH har nå et medlemsregister laget i et utdatert system, som til stadighet feiler. Vi har også et Uke- og bedømmings-system med store feil og mangler som ikke gir medlemssystemet korrekt data.  

Dagens database har gitt rom for mange feilkilder blant annet pga endringer i godkjenningsprogrammet. Dette har medført feil i koder og skapt utfordringer. 

Nytt medlemssystem for Norske Redningshunder 

Choo er et norskt, skybasert system som i dag brukes av flere norske organisasjoner.  

De har månedlige for oppdatering og nye funksjoner. Alle Choos kunder har samme system, som gir muligheten til å dele kostnader med andre brukere i Choo, ved implementering av nye funksjoner. 

Hvorfor Choo: 

 • Choo har et godt system for håndtering av medlemmer, roller, verv etc. 
 • Choo har også et godt system for håndtering av kontingent og påmelding og betaling av kurs og samlinger. 
 • Det er mobiltilpasset, noe som også vil gjelde for godkjennings-delen. 
 • Månedlige oppdateringer med feilretting og nye funksjoner 
 • Mulighet til å dele kostnader med andre brukere i choo, ved implementering av nye funksjoner, herunder Office365. 
 • Choo har en egen økonomidel, som håndterer innbetalinger av for eksempel kontingent og betaling for kurs/samlinger 
 • Velfungerende kurs og samlingshåndtering (påmelding, ventelister, betaling) 
 • GDPR-klart. 
 • Skybasert. Ikke avhengig av server. 
 • Mobiltilpasset. 
 • Betaling med Vipps og eller e-faktura 
 • Og ikke minst er Choo er klart for GDPR.  

 Arbeidet med en ny database er i gang, og det er forventet at NRH går over til nytt system til sommeren.