Oppdatert kanalplan for VHF

Skrevet av: Johannes Bø Publisert: 03.12.2019

/media/49648/konsentrert-hundefoerer.jpg
NRHs VHF-kanalplan er oppdatert.

Fullstedig frekvensoversiktfinner du her (krever innlogging i Office365) eller i NRHs håndbok 

Informasjon om VHF:
Kanalene 1, 3, 7 og 8 kan benyttes til ordinær trening.
Kanal 7 tilhører NRH. De andre lånes fra andre org. og kan brukes hvis ledig.

Kanalplanen gir derfor rom for at inntil fire treningslag kan tildeles hver sin kanal i samme treningsområde samtidig uten å forstyrre hverandre.

Kanalene 2, 4 og 15 benyttes bare etter ordre fra OL / fagleder hund / øvingsleder. Krever tilgang til repeater på kanalen og samarbeid med eier.


Kanal 5 benyttes KUN i forbindelse med reelle aksjoner etter ordre fra innsatsleder.

Begrensninger
Kanal 9, 10, 11, 12 og 13 er begrenset til bruk i Oslo og omegn. Se neste kapittel.

Repeatere til kanal 6 (Redningskanal 2) er tatt ned og erstattet med Nødnett.

Frekvenstillatelse på kanal 14 og 16 er utløpt (hos NFS) og tillates derfor ikke brukt.

Kanaler kun for bruk i Oslo og omegn
NRH Oslo, Asker og Bærum har tillatelse til bruk av ekstra frekvenser i sitt område. Denne er fordelt på kanal 9 til 13.
Kanalene 9 og 10 kan benyttes til ordinær trening i dette området. Det betyr egne kanaler til totalt seks treningslag i dette området.
Kanalene 11, 12, og 13 er repeaterkanaler og benyttes etter egen repeaterplan*.
NB: Når NRHs repeaterstasjoner er i bruk vil IKKE kanalene 9 og 10 kunne benyttes i repeaterens dekningsområde.
* Kanal 11 er 'åpen' mens kanal 12 og 13 er 'lukket' ved bruk av pilot-tone (pl-tone) på både tx og rx. Det innebærer at eksempelvis to sambandsnett kan kjøres parallelt i samme område via en enkelt repeater uten at disse forstyrrer / hører hverandre. Repeateren står på kanal 11 og de bærbare fordeles mellom kanal 12 og kanal 13. Dette fordrer lav trafikkmengde.

Tillatelse for bruk
Distriktene (og evt. lokallagene) er selv ansvarlig for frekvenstillatelse og innmelding av antall radioer opp mot Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) på sin egen konsesjon. NRH har ikke egen spektrumstillatelse.
Radioene skal være typegodkjent for denne type bruk. Det tillates normalt ikke privateide radioer.
Det anbefales at komplett kanalplan programmeres i alle radioer med tanke på standardisering og fleksibel bruk (f.eks. på hovedkurs).
Ved spørsmål omkring sambandsutstyr, kontakt sambandsleder i distriktet (SLD).

 

Fullstedig frekvensoversiktfinner du her (krever innlogging i Office365) eller i NRHs håndbok