Presisering rundt praksisdager

Skrevet av: Tor Monsen, leder FTU Publisert: 10.07.2020

/media/50304/1ee613e1-3411-448f-a9b1-a911d4a790cd.jpeg
To av NRHs instruktører fra Fordypningslaget HKESN i 2015, (f.v) Ronny Iversen og Trond Larsen Foto: Stig Mebust
Det har kommet inn noen spørsmål vedrørende gjennomføring av undervisningsdager i forbindelse opptak til instruktørutdanning i 2021. 

I og med at vår aktivitet delvis har vært stengt ned som følge av hundesykdommen og Covid-19 ønsker FTU presisere noen forhold:

Dersom praksisdager kan gjennomføres på hovedkurs så er det under følgende forutsetninger:

  • Mulighet for å gjennomføres praksisdagene skal avtales med kursleder/FTU.
  • Mulighet for å gjennomføres praksisdagene skal avtales med gjeldene instruktør.
  • Praksisdager kan gjennomføres på treningslag eller B-lag.
  • Vedkommende kan være deltager på det laget vedkommende skal ha praksis på.
  • Instruktøren på laget skal påse at deltagerne får like god oppfølging som om det ikke var kandidat på laget.
  • Instruktøren skal vurdere hvor mye kandidaten kan godskrives ettersom hvor aktiv kandidaten er. Instruktører må også vurdere hvor mye kandidaten kan bruke så det ikke går på bekosting av gjennomføringen treningen/kurset.