Rapporten som skal løfte de frivillige i redningstjenesten

Skrevet av: Ida Kroksæter - Norsk Folkehjelp Publisert: 26.02.2019

/media/50062/rapport-overlevering-250219-2.jpg
-Å synliggjøre det arbeidet dere gjør, er en av mine hovedoppgaver som samfunnssikkerhetsminister sa Ingvil Smines Tybring‐Gjedde til FORF på onsdag Foto: Ida Kroksæter
De frivillige beredskapsorganisasjonene ber om hjelp til å takle den økende oppdragsmengden.

Hvis du vil lese rapporten, kan du laste den ned her

Organisasjonene har sammen utarbeidet en rapport med forslag til tiltak for å styrke redningstjenesten. Rapporten ble laget på bestilling fra Justisdepartementet, og ble mandag presentert for samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde.

-Dette er en viktig dag for oss, og kanskje et vannskille. Vi har store ambisjoner og store forventninger, sier leder i Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, Jon Halvorsen til ministeren.

-Dere vil få mye tilbake

Ministeren fikk presentert hovedutfordringene for organisasjonene, som over tid har opplevd en kraftig økning i antall oppdrag. For organisasjonene er det viktig å sette inn felles tiltak for å takle utfordringer som endringer i samfunnet vårt, klimaendringer, økende turisme og høye forventninger til tjenesten.

-Hvis regjeringen velger å investere litt mer i redningstjenesten, vil avkastningen komme i form av styrket beredskap over hele landet, sier daglig leder i Norske Redningshunder Jim Olav Hansen.

-Vi trenger en satsing for å håndtere veksten i antall oppdrag og sikre mangfoldet og kompetansen hos de frivillige. Løfter dere investeringen litt til, vil dere få mye tilbake, sier han.

For å sikre en fortsatt god beredskap i lokalsamfunn over hele landet, er det mange og ulike tiltak som må gjennomføres, som for eksempel:

  • Økning i tilskuddet til frivillige i redningstjenesten
  • Satsing på teknologi og forskning i redningstjenesten
  • Avgiftsfritak for kjøretøy som frivillige benytter i redningstjenesten
  • Å sikre tilgang til flere nødnett og medvirkning i arbeidet med neste generasjons nødnett

Ønsker å støtte de frivillige

Tybring‐Gjedde var klar på at hun ønsker å bidra til å løfte de frivilliges innsats på flere områder:

-Å synliggjøre det arbeidet dere gjør, er en av mine hovedoppgaver som samfunnssikkerhetsminister. Mitt inntrykk av de frivillige i redningstjenesten er at dette er folk som bryr seg og tar ansvar utover seg selv og sine. Vi som samfunn trenger at folk bryr seg, sier hun.

-Jeg gleder meg til å lese rapporten og vil gjøre det jeg kan for å fremme dette både politisk og samfunnsmessig.

Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, mener rapporten kan spille en viktig rolle for redningstjenesten i tiden framover:

- Denne rapporten er en viktig plattform for samarbeidet mellom de frivillig og det offentlige, sier han.

Hvis du vil lese rapporten, kan du laste den ned her